VERBREED JE HORIZON

Achtergrond

Het Idee

Het idee voor het beginnen van een filosofische praktijk is aanvankelijk ontstaan eind jaren tachtig, nadat ik mijn propaedeuse wijsbegeerte had behaald aan de toen nog Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, inmiddels beter bekend als de Universiteit van Tilburg.

Spreekuur bij een filosoof

In die tijd was ik al op de hoogte van allerlei ontwikkelingen, in met name Amsterdam, waar studenten zich bezighielden met de rol die filosofen zouden kunnen vervullen in adviesgesprekken die het persoonlijke leven aangaan. Ik was al vrij snel bekend met het werk van Ad Hoogendijk, die als eerste een filosofische praktijk was gestart in Nederland. Het boek Spreekuur bij een filosoof van Ad Hoogendijk was voor mij al een eerste inspiratiebron en door mij beschouwd als een zeer goed geschreven werk.

Het belang van de psychologie

Tegen de achtergrond van deze interesse heb ik het onderdeel bijvakstudie van mijn doctoraalprogramma wijsbegeerte, zoveel mogelijk ingevuld met vakken uit de psychologie. Ik vond toen en vind nog steeds, dat een filosofisch adviseur de nodige kennis van psychologie moet hebben. In een dergelijke positie is de filosoof eerder bij machte om een cliënt, mogelijk via de huisarts, door te verwijzen naar een erkend psycholoog, indien de cliënt daar naar verwachting een beter consult kan krijgen. Bovendien heeft een filosoof met de nodige kennis van psychologie meer mogelijkheden om zijn cliënten tegemoet te treden.

Waarom nu een praktijk ?

Ik heb altijd gevonden, dat een filosoof vanwege zijn affiniteit met het zoeken naar wijsheid een andere waarde kan bieden, dan psychologen die zich uitsluitend op psychologische theorieën baseren. Toch heeft het nog jaren geduurd voordat ik besloot om een eigen filosofische praktijk op te zetten. Ik heb namelijk ook altijd gevonden, dat ik niet te jong moest zijn om een adviserende rol als filosoof te gaan vervullen. Vooreerst lijkt een behoorlijke levenservaring vaak een belangrijke voorwaarde voor het geven van een goed en gepast filosofisch advies. Verder wilde ik ook eerst proberen uit te vinden of die rol bij mij zou passen. Die vraag wist ik uiteindelijk voor mijzelf te beantwoorden door een samenloop van omstandigheden.

Ervaring in de Bed & Breakfast

In de zomer van 2009 heb ik samen met mijn vriendin een Bed & Breakfast opgezet. Dit Bed & Breakfast dat zich in het centrum van Tilburg bevindt, trekt ieder jaar vele studenten aan, zowel Nederlandse als buitenlandse studenten, maar ook gasten uit allerlei beroepenvelden. Aangezien onze Bed & Breakfast een sterk sociaal karakter heeft, vinden er regelmatig gesprekken plaats met zingevende en life coachende aspecten. Het is vooral in deze context waarin ik mijn mogelijke talent als praktizerend filosoof heb kunnen beproeven. Ik heb de afgelopen jaren hierdoor veel ervaring kunnen opdoen in het voeren van filosofische adviesgesprekken.

Ervaring in het onderwijs

Verder heb ik enkele jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt, waarin ik heb kunnen ervaren hoe jonge mensen van tegenwoordig denken en niet in de laatste plaats, hoe deze op mij als een ouder iemand reageren. 

Het doel van de Bed & Breakfast

Onze Bed & Breakfast heeft een duidelijk idealistisch doel. Mijn vriendin en ik proberen altijd zo goedkoop mogelijk overnachtingen aan te bieden inclusief maaltijden. Verder bieden wij studentenkortingen aan, waardoor studenten niet onnodig lange reizen hoeven te maken. Wanneer studenten eens vroeg in de ochtend tentamen moeten doen, hoeven zij niet bang te zijn dat hun trein vertraging zal hebben en dat zij geen tentamen kunnen doen, indien zij tenminste bij ons overnachten. Buitenlandse studenten boeken bij ons regelmatig een kamer voor een week en gaan van hieruit dan een echte studentenkamer zoeken. Als service begeleiden wij de buitenlandse studenten meestal, door met hun samen de kamer te bekijken en de aangeboden huurcontracten door te lezen en te vertalen, zodat zij een goede keuze kunnen maken. Verder zijn wij inmiddels ook een soort opvangtehuis geworden, waar jonge mensen die eens bij ons een tijd hebben doorgebracht, kunnen terugkomen en hun eventuele problemen kunnen bespreken.

Advies voor jonge mensen

Uit mijn ervaring met jonge mensen heb ik in elke geval geleerd, dat ondanks het feit dat jonge mensen gewoonlijk goed geïnformeerd zijn en veel weten, zij een goede begeleidende rol door oudere mensen doorgaans zeer weten te waarderen. De positieve ervaringen met jonge mensen hebben mij mede aangezet tot het opzetten van een praktijk. Omdat veelal jonge mensen niet altijd de financiële middelen hebben, maar ook niet altijd goed overweg kunnen met het grote aanbod van opleidingen, cursussen en levenspaden, heb ik besloten om studenten en jonge mensen in het algemeen studentenkorting te geven.

Advies voor oudere mensen

Mijn filosofische praktijk richt zich ook op oudere mensen. Oudere mensen hebben in de regel andere filosofische behoeften. Oudere mensen hebben vaak behoefte aan een andere vorm van begeleiding. Oudere mensen kunnen bij mij terecht voor onder andere, privélessen filosofie, hoe om te gaan met eenzaamheid, het betekenis geven aan de laatste fase van het leven en het oplossen van allerlei praktische zaken om het leven vooral aangenamer te laten verlopen.

Lessen filosofie

Naast de genoemde advisering richt mijn praktijk zich dus ook op het geven van privélessen filosofie. Ik onderwijs filosofie aan geïnteresseerden voor wie met name het studeren aan een universiteit als een te grote stap beschouwt. Dit kan zijn vanwege de beperkte mobiliteit van de cliënt, maar vanzelfsprekend ook vanwege het feit, dat de cliënt een universitair programma als te uitgebreid beschouwt, of de voorkeur geeft aan onderwijs in de vorm van een één op één relatie, of anderszins. Op basis van mijn ervaring in het reguliere onderwijs hoop ik voor u een goede leraar en gesprekspartner te kunnen zijn. 

Het doel van de praktijk

In alle gevallen wil ik mijn best voor u doen een bijdrage te leveren, om ingewikkelde vraagstukken van filosofische aard hanteerbaar te maken. Daarbij kan een coachingstraject worden aangeboden om uw doelen te verwezenlijken. Tegenover de aangeboden diensten staat een tarief naar draagkracht, zodat in beginsel een ieder zich een bezoek aan de praktijk moet kunnen veroorloven.

De motivatie

De uiteindelijke motivatie voor het opzetten van deze filosofische praktijk ligt gelegen in de vraag, die betrekking heeft op de zingeving die ik aan mijn eigen bestaan wil geven. Wat is de toegevoegde waarde die ik aan mensen om mij heen zou kunnen geven? Ofschoon het antwoord op die vraag bescheiden is qua omvang en inhoud, houdt dit verband met datgene waarin ik mij lange tijd heb verdiept. Die zingeving overstijgt voor mij in elk geval een uitsluitende focus op mijn eigen persoonlijke welbevinden. Het betreft een hulp die ik kan bieden aan anderen welke ik zelf nooit heb gehad.

Close Menu