VERBREED JE HORIZON

De Praktijk Biedt Aan

De Methode

Het Driestappenplan

Het unieke in de praktijk is, dat er een driestappenplan kan worden gevolgd.


Filosofisch advies

Het Driestappenplan biedt in de eerste fase de mogelijkheid om de vraag te onderzoeken, waarmee de bezoeker naar de praktijk komt. Wat is uw vraag precies? De Socratische methode zal in deze fase worden ingezet om tot een precisering van de vraag te komen. Er kan geadviseerd worden om de vraag scherper te stellen, anders te stellen of bij nader inzien toch bij de aanvankelijke vraag te blijven.  

Lessen filosofie

Het Driestappenplan biedt in de tweede fase de mogelijkheid om lessen filosofie te volgen. De tweede fase biedt de mogelijkheid om filosoof te worden met betrekking tot de eigen vraag of in een meer algemene zin. De bezoeker krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met de grote filosofieën uit de geschiedenis. De mogelijkheid bestaat, dat de bezoeker hierdoor zijn vraag uit fase 1 weet te beantwoorden.

Coaching

Het Driestappenplan biedt in de derde fase de mogelijkheid om het gevonden antwoord in fase 2, ook na te streven of te realiseren. In de derde fase wordt in strikte zin de filosofische praktijkvorm verlaten. De praktijk krijgt in de derde fase de vorm van een coachingspraktijk. De filosoof die nu de rol van coach aanneemt, zet al zijn kennis in, dus ook zijn filosofische kennis, om zijn coachee te begeleiden naar zijn gestelde doel.

Lessen Filosofie

 U studeert toch niet alleen?

Mensen die interesse hebben voor de westerse filosofie weten doorgaans de weg naar de bibliotheek goed te vinden. Mijn praktijk gaat er echter vanuit, dat je samen meestal verder komt dan alleen.

Graag wil ik u laten zien hoe sommige klassieke teksten gelezen moeten worden en hoe het nadenken over de kernproblemen van de filosofie een zeker niveau kan krijgen. In het algemeen zou ik mijn liefde voor dit mooie vakgebied graag aan u overbrengen. 

De lessen filosofie welke aangeboden kunnen worden, komen gewoonlijk in overleg tot stand. Dit houdt in dat de student altijd met voorstellen van te bestuderen werken kan komen.              

Life Coaching

Is er iemand die weleens echt en volledig naar uw levensverhaal heeft geluisterd?

Als er veel mensen tegen u zeggen dat u niet rechtop loopt, terwijl u zelf denkt wel rechtop te lopen, dan is de kans groot dat die anderen gelijk hebben. Het kan zijn dat je dingen omtrent jezelf niet ziet, omdat je er te dichtbij staat.

Een belangrijke rol voor een coach is om die dingen te zien, die de cliënt bij zichzelf niet eenvoudig kan zien.

De invalshoek van de ander valt niet te onderschatten. 

Life coaching wordt in de praktijk aangeboden, om de laatste stap te kunnen zetten, waar het filosofisch consult gewoonlijk ophoudt. 

Close Menu