VERBREED JE HORIZON

FILOSOFISCHE PRAKTIJK drs. M.D. Bakker


Welke methode?

Het Driestappenplan

 

Het unieke in de praktijk is, dat er een driestappenplan kan worden gevolgd.


Filosofisch advies

Het Driestappenplan biedt in de eerste fase de mogelijkheid om de vraag te onderzoeken, waarmee de bezoeker naar de praktijk komt. Wat is uw vraag precies? De Socratische methode zal in deze fase worden ingezet om tot een precisering van de vraag te komen. Er kan geadviseerd worden om de vraag scherper te stellen, anders te stellen of bij nader inzien toch bij de aanvankelijke vraag te blijven.  

 

Lessen filosofie

Het Driestappenplan biedt in de tweede fase de mogelijkheid om lessen filosofie te volgen. De tweede fase biedt de mogelijkheid om filosoof te worden met betrekking tot de eigen vraag of in een meer algemene zin. De bezoeker krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met de grote filosofie├źn uit de geschiedenis. De mogelijkheid bestaat, dat de bezoeker hierdoor zijn vraag uit fase 1 weet te beantwoorden.

 

Coaching

Het Driestappenplan biedt in de derde fase de mogelijkheid om het gevonden antwoord in fase 2, ook na te streven of te realiseren. In de derde fase wordt in strikte zin de filosofische praktijkvorm verlaten. De praktijk krijgt in de derde fase de vorm van een coachingspraktijk. De filosoof die nu de rol van coach aanneemt, zet al zijn kennis in, dus ook zijn filosofische kennis, om zijn coachee te begeleiden naar zijn gestelde doel.  

 

Wat mag u verwachten?


Privacy

Vanzelfsprekend bent u verzekerd van discretie ten aanzien van het besprokene tijdens uw bezoek aan mijn praktijk. De consulten in een filosofische praktijk worden echter niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Dit heeft als voordeel dat zorgverzekeraars en overheidsinstellingen niets te weten komen over hetgeen in de praktijk is besproken. Vanuit het oogpunt dat privacy in onze samenleving een schaars goed is geworden, kan een bezoek aan een filosoof dus een goed alternatief zijn.

 

 

Een andere benadering dan bij psychotherapie

Bij een bezoek aan een psychotherapeut zal een probleem doorgaans al op voorhand worden geduid als een psychische problematiek. Het probleem is dan iets wat er niet behoort te zijn. Iets wat zo snel mogelijk moet worden verwijderd. Als filosoof kijk ik naar een probleem eerder als iets wat gewoon is, iets wat onontkoombaar is in de warrigheid van ons bestaan. Degene die bij mij op spreekuur komt, zal in elk geval als gelijkwaardige gesprekspartner worden ontvangen en zeker niet als iemand die direct therapie nodig heeft. Ook een verschil in benaderingswijze kan een goede reden zijn voor een bezoek aan een filosoof.