VERBREED JE HORIZON

FILOSOFISCHE PRAKTIJK drs. M.D. Bakker

U studeert toch niet alleen?

Mensen die interesse hebben voor de westerse filosofie weten doorgaans de weg naar de bibliotheek goed te vinden. Mijn praktijk gaat er echter vanuit, dat je samen meestal verder komt dan alleen.

Graag wil ik u laten zien hoe sommige klassieke teksten gelezen moeten worden en hoe het nadenken over de kernproblemen van de filosofie een zeker niveau kan krijgen. In het algemeen zou ik mijn liefde voor dit mooie vakgebied graag aan u overbrengen. 

De lessen filosofie welke aangeboden kunnen worden, komen gewoonlijk in overleg tot stand. Dit houdt in dat de student altijd met voorstellen van te bestuderen werken kan komen.