VERBREED JE HORIZON

FILOSOFISCHE PRAKTIJK drs. M.D. Bakker

van één of meerdere consulten

 • Zelf leren filosoferen
 • De schoonheid van de filosofie inzien
 • Een rijker bestaan ervaren
 • Het vinden van zelfbestemming
 • Veroveren of heroveren van zelfbeschikking
 • Verheldering van een vraagstuk
 • Opheldering van een probleem
 • Verdieping van wijsheid
 • Een ruimere kijk op de werkelijkheid
 • Het ontdekken van een orde in een chaos
 • Rust vinden
 • Verzoening met het bestaan
 • Het leren van meer constructieve of adequate denkvormen
 • Het ontdekken van nieuwe verbanden of samenhangen
 • Een verwijdering van een blinde vlek of je bewust worden van je eigen blinde vlek
 • Een verrassend nieuwe beoordeling van iets of iemand
 • Een uitweg uit een vicieuze cirkel
 • Het oplossen van een probleem van levensbeschouwelijke aard
 • Een dilemma expliciet maken
 • Het elimineren van verkeerde aannames
 • Het gevoel echt inzicht te krijgen in iets
 • Het ervaren dat inzicht een bevredigend gevoel geeft
 • Het bij nader inzien concluderen, dat een probleemstelling geen probleem is
 • Al redenerend een schuld- of schaamtegevoel kwijtraken