VERBREED JE HORIZON

Mogelijke Resultaten

Result 1

 • Zelf leren filosoferen
 • De schoonheid van de filosofie inzien
 • Een rijker bestaan ervaren
 • Het vinden van zelfbestemming

Result 2

 • Veroveren of heroveren van zelfbeschikking
 • Verheldering van een vraagstuk
 • Opheldering van een probleem
 • Verdieping van wijsheid

Result 3

 • Een ruimere kijk op de werkelijkheid
 • Het ontdekken van een orde in een chaos
 • Rust vinden
 • Verzoening met het bestaan

Result 4

 • Het leren van meer constructieve of adequate denkvormen
 • Het ontdekken van nieuwe verbanden of samenhangen
 • Een verwijdering van een blinde vlek of je bewust worden van je eigen blinde vlek
 • Een verrassend nieuwe beoordeling van iets of iemand

Result 5

 • Een uitweg uit een vicieuze cirkel
 • Het oplossen van een probleem van levensbeschouwelijke aard
 • Een dilemma expliciet maken
 • Het elimineren van verkeerde aannames

Result 6

 • Het gevoel echt inzicht te krijgen in iets
 • Het ervaren dat inzicht een bevredigend gevoel geeft
 • Het bij nader inzien concluderen, dat een probleemstelling geen probleem is
 • Al redenerend een schuld- of schaamtegevoel kwijtraken

Close Menu